Theme Settings
Background Color
Background Texture
Body font
Font hlavičky
Navigation font
Barva odkazů
Barva odkazů patičky

Texty na svatební oznámení

Texty na svatební oznámení můžou být úplně klasicky jednoduchá,  netradiční a třeba i vtipná… . 

Co a jak ohledně svatebního oznámení.


. . . a bude nejlépe, když všem řekneme, . . . a co?
No, že se vezmeme . . . a kdy?
V sobotu 13. března 2022  v 13 hodin
na radnici v Teplicích.


Dovolují si oznámit, že vymění růžovou svobodu za zlatá pouta manželství dne 18. dubna 2023 na radnici v Bílině.


Já,             , si dovoluji oznámit, že moje maminka s mým tatínkem stvrdí svou lásku prstýnkem. Stane se tak 5. ledna 2023 v Mostě.


My víme, že jsme si souzeni, proto budeme navždy slibem spojeni dne 1. 1. 2024 v 10 hodin v Mostě.


Oznamují všemu světu jednu prostou krásnou větu: „Budeme se brát“ dne 13. 3. 2025 v 13 hodin na hradě v Děvín.


Oznamují, že již nevydrželi ty neustálé dotazy
a konečně do toho po těch letech prásknou.
Těšíme se na Vás na . . . ve . . . dne . . .  .


Oznamují, že stanou na svatebním koberci dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .  .


Příbuzným a známým svým, tajemství své prozradím, že dne . . . v . . . hodin bude našim dnem svatebním.


si řeknou své „Ano“ dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .  .


Společného tréninku již máme dosti, prožili jsme starosti i radosti,
proto jsme všech obav o manželství prosti a rádi bychom,
abyste na naší svatbě byli hosti, dne . . .  .


to co se šuškalo, nyní je pravda, v prosinci bude naše svatba.
Těšíme se na Vás . . . ve . . . hodin na . . .  .


Ztratili jsme hlavu,
a proto slyšte radostnou novinu:
„Budeme se brát“.
Kdo nevěří, ať na . . . dne . . . běží.


Dovolují si oznámit, že řeknou své „ANO“ na . . . v . . . dne . . . v . . . hodin.


Jako je jisté, že se země točí, tak každý den chci se dívat do tvých očí,
jako je jisté, že ráno slunce vyjde a pak jde spát, tak jistě říci mohu:
ty máš mne ráda, já mám tě rád . . .
jako měsíc k svitu potřebuje slunce a slunce bez měsíce by na obloze bylo samo,
tak, stejně je dáno: „Budeme se brát“ . . .  .


na . . . v . . . dne . . . v . . . hodin vyslovíme své společné „Ano“ .


Oznamují všem svým přátelům a známým, že dne . . . nám zazní svatební zvony.


Oznamují, že na společnou jízdu životem vyrazí
dne . . .  .


Oznamují, že stav svobodný za manželský vymění dne . . . v . . .  .


Přízni své a známým svým, tajemství své prozradím, že dne . . . bude našim dnem svatebním.


si dovolují oznámit všem svým příbuzným, přátelům a dobrým známým, že byli oddáni dne . . .  .


Společnou cestou jít, v lásce svůj život žít, splnit si krásný sen, to vše se splní v tento den . . . v . . . hodin na . . . v . . .  .


Vědět vše napřed dobré není, proto promiňte nám toto překvapení, že . . . se budeme brát.


že máme se rádi, to jistě víte! Doufáme tedy, že nás podpoříte dne . . .  .


Dáváme na vědomí všem svým přátelům a známým, že nám . . . budou znít svatební zvony v . . .  .


Drazí přátelé, drazí kamarádi,
milovaní příbuzní . . .

Období testů skončilo!
Normální režim začíná dne . . .  .


Máme se rádi, tak se prostě bereme dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .  .


ona: miláčku, tak kde to uděláme?
on: na . . . , co ty na to?
ona: jé, to bude fajn a už víš kdy?
on: . . . ve . . . hodin, těšíš se?
ona: no jasně :-) a koho pozveme?
on: no přece všechny příbuzné, přátele a známé.
ona: a co motto? třeba:
máme se rádi, tak se prostě berem?
on: to je přesně ono, tak jdeme všechny pozvat, pá :-)


Oznamují, že dne . . . dojde na . . . ke splnění holčičího snu a klučičí noční můry.


Oznamují, že se dne . . . stanou manžely. Svatební obřad se uskuteční . . .  .


Oznamujeme, že dne . . . v . . . hodin pro nás končí prosté „Já“ a začíná krásné „My“.


s díky za každé další ráno, kdy usmějeme se na sebe, my rozhodli jsme se říci svoje „ANO“ a stanou se z nás manželé. Dne . . . v . . . hodin na . . .  .


Slůvko „Ano“ vyslovíme, prstýnky si vyměníme a vše polibkem potvrdíme dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .  .


Stále se nás ptáte: „Kdy to konečně dohromady dáte?“,
nebojte, nám dochází, kam vedou vaše dotazy . . .
My nechtěli se nikam hnát, všemu dali jsme volný spád . . .
Proto nemáte-li ani potuchu, vězte
my budeme se brát ve vzduchu.

Rádi bychom Vás měli u toho a slyšeli Vaše „johoho“
v pátek 13.května 2013 ve 13.00 hodin
naše ano vzduchem prosviští na letišti.


Vstoupí ve svazek manželský . . . v . . . hodin na . . . v . . .  .


ač zní to třeba praštěně, z nás budou manželé…
Těšíme se na Vaše tváře, až budeme stát u oltáře. Dne…  .


by rádi dali ve známost, že spojí své ruce i srdce na . . . v . . . dne . . . v . . . hodin


Dáváme na vědomí všem svým přátelům a známým, že spojíme
své životní cesty v cestu společnou. Na svatebním koberci staneme dne . . . v
. . . hodin


doposud žili jsme si sladce, ale jenom na hromádce,
už máme doma i dětské postýlky, tak konečně pořídíme
i prstýnky . . .
Na úřady posvěcenou cestu vyrazíme . . .


Do společného života zasněně vyplujeme,
„Šťastnou plavbu“ nám popřát můžete dne . . . v . . . hodin
na . . . v . . .


Dovolte nám to překvapení, oznámit vám,
že náš sen o společné plavbě životem bude konečně zpečetěn.
Společně teď budeme plout, kéž šťastný vítr nám bude dout.
Na . . . v . . . dne . . . v . . . hodin.


Dovolují si oznámit, že budou oddáni dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Dovolují si oznámit, že na společnou cestu životem vykročí dne . . . v . . . hodin z . . . v . . .


Dovolujeme si Vám oznámit, že na . . . v . . . dne . . . bude našemu rozhodnutí požehnáno.


Dovolujeme si Vám oznámit, že nám dne . . . budou znít svatební zvony na . . . v . . .


Drazí příbuzní, milí kamarádi a duše spřízněné!
S radostí Vám oznamujeme, že se konečně vezmeme!
Prstýnky si vyměníme a „ano“ si řekneme
a do manželství vejdeme . . .


chceme dál společně žít, milovat se a ctít a své ANO si říct dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


chtějí všem na vědomí dát, že se z lásky budou brát dne . . .


I přes domluvy a rady starších se rozhodli dne . . . vyměnit výhody stavu svobodného za radosti života manželského.


Když pouta lásky nás polapila a já poprvé hladil tvoji tvář,
nám jasné bylo, že spolu dojdeme až před oltář . . .

Naše „ano“ uslyšíte, pokud se dostavíte dne . . .


Mají čest Vám oznámit, že dne . . . vstoupili do stavu manželského.


Máme pro Vás překvapení, bude velká sláva, XX se v lednu žení, YY se vdává. Dne . . v . . . hodin na . . .


Máme se rádi, a tak se bereme dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

My klopýtali jsme životem, než jsme se potkali,
však spolu radostně jedním směrem jedeme,
proto slyšte, my nápad jsme dostali:
„Z lásky se bereme“.

Na společnou jízdu vyrazíme . . .


My táhneme to spolu již nějaký čas,
ještě drobnost nám chybí, proto slyšte nás:

„Budeme se brát“ dne . . .


My víme, že jsme si souzeni,
proto budeme mít jen jedno příjmení,
že lásku a silné pouto k sobě cítíme,
prstýnky a polibkem stvrdíme dne . . .


na společnou cestu vyrazíme dne . . . v . . . hodin. Startujeme na . . . a slibujeme, že jízdu si budeme užívat, překážky s láskou zdolávat a navěky se milovat.

Těšíme se, že nás na startu podpoříte, nebo to na party napravíte :o)


Našli jsme se, seznámili, zamilovali.
A nyní Vám s radostí oznamujeme,
že svou lásku proměníme v manželství
dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Něco se šeptalo, teď je to pravda, že dne . . . se staneme manžely na . . . v . . .


Oznamují den svatby . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Oznamují den svatby . . . v . . . hodin na . . . v . . . Všem, kteří na nás budou tu chvíli myslet, předem děkujeme.


Oznamují svůj sňatek, který se koná dne . . .


Oznamují svůj úmysl vstoupit do stavu manželského. Toto rozhodnutí bude potvrzeno dne . . . na . . . v . . .


Oznamují, že . . . bude jejich dnem svatebním. Oddáni budou v . . . hodin na . . . v . . .


Oznamují, že budou oddáni (byli oddáni) dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Oznamují, že budou oddáni . . . Svatební obřad se koná v . . . hodin na . . . v . . .


Oznamují, že dne . . . uzavřeli manželství.


Oznamují, že dne . . . v . . . hodin . . . si slíbí lásku, úctu a věrnost na . . . v . . .


Oznamují, že jim končí prosté „Já“ a začíná krásné „My“ dne . . .


Oznamují, že jim končí vznešené „Já“ a začíná prosté, ale o to krásnější „My“ dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Oznamují, že nechtějí žít bez sebe, stanou se z nich manželé dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Oznamují, že neřídíce se radami zkušenějších přátel, stanou dne . . . na svatebním koberci obřadní síně . . . v . . .
Odhodláni ke všemu řeknou pravděpodobně „ano“.


Oznamují, že neuposlechli rad zkušených a dne . . . vymění růžovou svobodu za zlatá pouta manželství.


oznamují, že si 12.prosinec 2012
vybrali jako svůj svatební den.
Oddáni budou . . .


Oznamují, že si prstýnky zlaté a první polibek manželský vymění dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Oznamují, že spojí své životní cesty v jednu jedinou dne . . . na . . . v . . .


Oznamují, že společným jménem ( příjmením ) pro život se spojí dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Oznamují, že svoji dosavadní činnost zlegalizují dne . . .


Oznamují, že volnost svou za manželské pouto vymění dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


oznamují, že znají své klady i chyby,
lásku, úctu a věrnost před Bohem si slíbí . . .


Oznamujeme všem svým přátelům a známým, že nám budou znít svatební zvony dne . . . na . . . v . . .


Prstýnek a polibek si vyměníme dne . . .


Pro ta rána, kdy jsou v trávě kapky rosy,
když brouzdáme se jí spolu bosi,
pro ty chvíle, krásné okamžiky a snění,
dovolte nám také jedno překvapení . . .

. . . rádi bychom Vás pozvali na naši svatbu,
své „Ano“ si řekneme v . . .


Prstýnky si vyměníme a vše polibkem zpečetíme dne . . . na . . . v . . .


Pustili uzdu své fantazii
a sen svůj před Vašimi zraky stvrdí
dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Rádi bychom Vám oznámili,
že jsme se rozhodli nadále kráčet
společným životem.
„Ano“ si řekneme dne . . .


Rozhoupej zvony nad námi, řekni všem, co nemohou spát, že my dva, Jana a Jan, se budeme dne . . . na . . . v . . . brát.


si dovolují oznámit, že jejich společné „ano“ zazní dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


si dovolují oznámit, že budou oddáni dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


si dovolují oznámit, že na společnou cestu životem vykročí dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


si dovolují oznámit, že na . . . v . . . dne . . . v . . . hodin bude našemu rozhodnutí uzavřít manželství požehnáno.


se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským dne . .


se podepíší společným jménem dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


se vezmou za ruce a oznámí všem, jimž není známo, že půjdou spolu říci Ano. . . . v . . . hodin na . . . v . . .


Slůvko „Ano“ vyslovíme, prstýnky si vyměníme a vše polibkem zpečetíme dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .


slyšte Vy, jimž není známo, že za ruce se vezmeme
a půjdeme spolu říci ANO dne . . .


Sobota . . . je jen všední den, který však splní náš společný sen, v . . . hodin držte chvíli pěsti a přejte nám dvěma aspoň kousek štěstí, neboť naše ano zazní právě v tuto chvíli na . . . v . . .


Spojí své životní cesty v cestu společnou dne . . .


S radostí Vám oznamují, že spojí své ruce i srdce dne . . . v . . .


S radostí a láskou v srdci oznamují, že dne . . . v . . . hodin na . . . v . . . vstoupí do stavu manželského.


s radostí Vám oznamujeme, že od . . . už spolu nechodíme, tento den se z lásky bereme. Své „ano“ si řekneme ve . . . hodin na . . .


SVATBA – Hra o jednom dějství.
V hlavních rolích:

Nevěsta: . . .
Ženich: . . .

Dále hrají: příbuzní a přátelé
Premiéra se koná dne . . . na . . .
Začátek představení je v . . .
Nezmeškejte, nebude opakováno.

Adresy pořadatelů: . . .


Svět má tisíc krásných podob
a my jsme se je rozhodli sledovat
jedním pohledem.
Proto dne . . . v . . . hodin spojíme na . . . v . . .
naše kroky životem.


světlo světa nechť spatří tato věta:
„Budeme se brát“ dne . . .


Svobodu jsme již vyzkoušeli, manželství ještě neznáme, sňatek uzavřít hodláme dne . . . na . . . v . . .


Vám oznamují, že budou spolu oddáni dne . . . na . . . v . . .


Vám s radostí oznamují, že dne . . . nastoupili svoji společnou cestu životem na . . . v . . .


Vám oznamují, že se . . . stanou manžely. Jejich sňatku bude požehnáno na . . . v . . .


všem, kdo nám fandí, oznamujeme,
že na společnou cestu životem vyrážíme dne . . .


všem našim blízkým se na vědomost dává,
že On mne má rád a Ona mne má ráda.
Společně si chceme stýskat, společně se smát, proto:
„Budeme se brát“ dne . . .


uzavřou manželství dne . . . v hodin na . . . v . . .


ÚSTŘEDNÍ PŮJČOVNA FILMŮ
uvádí
v hlavních rolích . . .
V celovečerním filmu
„Komedie ve dvou“
dne . . . v . . . hodin . . .


že se máme rádi, to vy víte, potěšeni budeme, když nás přítomností
podpoříte, až řekneme si „ANO“ . . .


Facebook
Instagram

Texty na svatební oznámení

Texty na svatební oznámení